O nas

Fundacja Edukacyjna Promyk Energii zajmuje się działaniami zmierzającymi do ochrony środowiska i klimatu. Naszym celem jest edukacja dzieci i młodzieży z zakresu nowych technologii i takich działań, które wykorzystują alternatywne źródła energii. 

Przekazujemy informacje na temat OZE, czyli Odnawialnych Źródeł Energii. W tym celu chcieliśmy Wam zaprezentować mobilne laboratorium jakim jest Platforma Edukacyjna OZE. Składa się ona z 4 prawdziwych urządzeń służących do produkcji energii z najbardziej dostępnych odnawialnych źródeł energii czyli słońca i wiatru. Do produkcji prądu służy turbina wiatrowa i panel fotowoltaiczny, a do produkcji ciepłej wody użytkowej służy kolektor słoneczny i powietrzna pompa ciepła. 

Nasza Fundacja realizuje program polegający na wyjazdach do szkół celem przeprowadzenia lekcji/warsztatów plenerowych przy pomocy wspomnianego urządzenia. Lekcje prowadzone w tej formie w szkołach cieszą się dużym zainteresowaniem. 

W celu wzmocnienia efektu ekologicznego tego programu przygotowaliśmy film edukacyjny. Projekcja filmu pt. „Lekcje ekologii” wzmocniła wśród uczniów zainteresowanie ekologią i ochroną środowiska oraz przybliżyła znajomość odnawialnych źródeł energii i przeciwdziałania emisjom do atmosfery.